lördag 13 november 2021

Judehatets uttryck

 Judehatet/Antisemitism tar sig olika men ofta våldsamma uttryck. 

Israels ambassadör i England/Storbritannien fick erfara detta för några dagar sedan när hon är inbjuden att tala vid ett universitet i London. 

En större grupp hade samlats utanför universitet och skanderar slagord mot Israel ”befria Palestina” vilket betyder UTPLÅNA ISRAEL. Uppmaningen var från början att man skulle ha tagit sig in i föreläsningssalen, men av någon anledning blir det inte så. 

Tidningen Dagen skriver om detta. Andra nyhetsredaktioner skriver tydligare om händelsen och pekar ut BDS-rörelsen (bojkott, deinvestering och sanktioner) som pådrivande.

Jag tycker att detta är skamligt. Man demoniserar den enda demokratin i Mellanöstern. Det borde vara tvärtom, att man stödjer denna. Israel är inte perfekt men att demonisera och hata samtidigt som man försöker ge bilden av att det handlar om rättfärdig kritik är att vilseleda människor.

måndag 8 november 2021

En predikan i tiden

 Jag sitter och lyssnar på Per-Åke Eliasson när han håller en predikan om något som ligger i tiden. Hur samhället ser ut idag och hur den som tror på Jesus ska eller kan förhålla sig till samtiden genom att sätta sin förtröstan på Gud och det som kallas hans ord, Bibeln. Klimatet är bara ett av ämnena som berörs.

Här är länken till predikan som sänds i Himlen TV7.

tisdag 12 oktober 2021

Olika syn på IHRA och Antisemitism

Jag öppnar tyvärr inte pappersupplagan av Världen Idag eftersom tidningsbudet av okänt skäl inte levererade denna idag. Men på hemsidan hittar jag (även på tidningens Facebooksida) en krönika av Annika Borg (bakom betalvägg). Hennes krönika handlar egentligen inte om IHRA, men de nämns i positiva ordalag. Citat från krönikan: "Dåvarande statsminister Göran Persson initierade Forum för levande historia, och han var även initiativtagare till Inter­na­tional Holo­caust Remem­brance Alliance, IHRA".

AB skriver om Israelfientlighet inom Svenska Kyrkans politiska styre, med tydliga exempel från Socialdemokratiska motioner inför Kyrkomötet. Detta samtidigt som hon lyfter fram Statsminister Stefan Löfven och hans tal i samband med firandet av Israels 70-årsdag i positiva ordalag. Hon pekar också på att det talet ALDRIG lagts ut officiellt på S hemsida. AB ser och pekar på den splittring som finns inom Socialdemokratin i synen och förhållandet till Israel. En motion som nämns handlar om att Apartheidstämpla Israel med referens till Kairosdokumentet. Detta pekar AB med hänvisning till IHRA ut som Antisemitiskt.I GP skriver ett par intressanta herrar en debattartikel som också nämner IHRA, men i delvis negativa termer. "På onsdag öppnar statsminister Stefan Löfven ”Malmö Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism”. Han gör det mot bakgrund av en definition av antisemitism som kommer från International Holocaust Rememberance Alliance, IHRA, och som Sverige, liksom en rad andra stater och även EU, ställt sig bakom. Den utgör tyvärr ingen god grund för att ta kampen mot antisemitism".

Staffan Graner och Dror Feiler gör alltså en helt annan bild av IHRA. Bland annat nämner de inte att Göran Persson före detta statsminister tog initiativ till denna. De nämner inte heller att de själva som talespersoner för JIPF står för ett hat i förhållande till Israel.

Om SG kan varken bekräfta eller förneka judiskhet. DF däremot vet jag är av judisk börd. Tyvärr så förstår jag SG och DF i deras resonemang. I sitt hat mot staten Israel kommer de att som judar definieras som Antisemiter, det är problematiskt för herrarna ifråga och därav denna debattartikel.

SG och DF tar inte heller upp den enorma mediala bevakning som Israel står under, en bevakning som ofta försörjer sig på att måla ut Israel i enbart negativa ordalag eller svarta färger. De nämner inte heller att journalister, reportrar eller andra tyckare som passerar anständighetens alla gränser i sin kritik/hat av Israel sällan får reprimander utan snarare bemöts med applåder och hyllningar.

SG och DF "glömmer" när de tar upp BDS-rörelsen (bojkott, deinvestering, sanktioner) som exempel som arbetsmetod mot Israel att i vissa delstater i USA samt i Tyskland bland annat är denna rörelse klassad som Antisemitisk och därmed förbjuden.

Här är en länk till IHRA och deras hemsida (på engelska).


Detta var ett par av mina tankar för dagen, Gideon.

onsdag 6 oktober 2021

Kort i inledningen av oktober

 Jag blev tipsad om en intressant debatt hos DLGSKTdebatt på Youtube. Inlägget heter ISRAEL/PALESTINA FRÅGAN  och den sker mellan Aron Flam som representerar det Israeliska narrativet och Mahmoud Chninou som representerar det Palestinska narrativet.

Tonen var över lag väldigt god och det märktes att båda var pålästa sett ur sina respektive perspektiv. Samtidigt fanns det saker i hur dessa båda debattörer framför sina åsikter eller om man så vill svarar på de frågor som ställs. Den som hade svårast att svara på ställd fråga och som gärna gled över till helt andra saker upplever jag vara Mahmoud C. Han hade också svårt att acceptera att Aron F använde andra ordval och andra innebörder för att beskriva samma saker/skeenden. Semantik var ett ord som han gärna använde i ett försök att avfärda debattmotståndarens argument när dessa inte stämmer med de egna narrativet.

Men sammanfattningsvis en av de bästa debatter i ämnet jag sett på länge.


Roar Sörensen skriver en krönika i tidningen Världen Idag under rubriken Vad är normalt - egentligen? Som ofta förr gör Roar en jordnära analys i sin krönika. 


Vänskapsförbundet Sverige Israel har ny hemsida


Shalom över Israel har också sedan en tid ny hemsida.


Ja, det var det som blev i detta korta inlägg. Gud Välsigne Dig, Gud Välsigne Israel, hälsar Gideon.

måndag 4 oktober 2021

Oktoberblandning

 Idag är det kanelbullens och Internationella barndagen. Nyinflyttade grannar kom och bjöd på kanelbullar igår, veganska dito. Lite osäker på exakt vad det innebär (ägg och mejeriprodukter uteslutna borde det vara) men ätbara var de i alla fall.

Lars Vilks är död i en trafikolycka basuneras ut igår och idag. I Bitte Assarmos krönika läser jag tankeväckande ord. Exempelvis borde svenska kulturpersoner och redaktioner ställt sig bakom och signalerat att konstnärlig frihet och åsikts, yttrandefrihet är något hedervärt. Bitte tar exempel på hur kristna symboler häcklas i konstens namn med den omvända reaktionen från kulturetablissemanget i Sverige. Yttrandefrihet och konstnärlig frihet var viktigare än att kristna och kristen tro kände sig kränkta.


lördag 25 september 2021

Sorg i hjärtat

Det är med sorg i hjärtat jag följer de olika trossamfundens (o)teologiska utveckling.

Svenska Kyrkan som styrs av politiker som inte nödvändigtvis tror på Gud i någon form är ett tragiskt och sorgligt kapitel för sig. Absolut finns det hopp eller ljus i mörkret om man så vill. Präster och diakoner som helhjärtat tror på Bibelns Gud och som även tror och läser hans ord (Bibeln). Träffade tyvärr en präst i samband med ett barndop och vid dopfesten i församlingshemmet erkänner han att Bibeln blir inte läst så ofta, han utgår alltid från kyrkohandboken.

Men vidare till Equmeniakyrkan och deras Bibeltro.
Att frågan sett ur ett Bibliskt/teologiskt perspektiv gällande samkönade vigslar överhuvud taget kommer upp i kyrkokonferensen är sorgligt. Att frågan ligger i tiden säger jag inget om, men att man följer vad som är POLITISKT KORREKT istället för BIBLISKT KORREKT i motioner inför konferensen är rent ut sagt sorgligt och bedrövligt. Nu biföll man inte en gemensam ståndpunkt utan låter varje kyrka/församling avgöra detta själva. Man använder orden "tar avstånd från diskriminering pga sexuell läggning eller könsidentitet". Jag håller med om att det låter fint och inkluderande, men... Man verkar inte ta upp det Jesus säger i Johannesevangeliet kapitel 8 och vers 11 när han möter en äktenskapsbryterska: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mera. Man klipper bort den andra halvan i den versen och lägger allt fokus på första halvan. I Matteusevangeliet kapitel 24 och vers 37 och 38 talar Jesus om tiden innan sin återkomst och nämner Noa och hur det var i hans tid. Enligt vissa predikanter och teologer var detta en period då man ingick samkönade äktenskap. Under tiden mellan Noa och nutid har detta inte varit praxis, snarare tvärtom.
 Equmeniakyrkan anser jag borde lägga mer tid på Bibelstudier och hur man efterlever denna än att följa tidsandan och det politiskt korrekta.

Vidare utlyser Equmeniakyrkan klimatnödläge vilket också ligger i tiden. Jag säger inte emot när det handlar om att klimat och miljöfrågor är viktiga, men... Matteusevangeliet kapitel 24 kallas ibland Jesu eskatologiska tal, eller läran om den yttersta tiden. Att utlösa klimatnödläge när man istället utifrån det sammanhanget i Bibeln borde säga "Jesus kommer snart, vi måste predika Jesus (evangelium) för alla". Jag tror tyvärr att man som samfund förlorat kompassriktningen. Matteusevangeliet kapitel 9 verserna 36, 37 och 38 hade varit bättre att följa. Herdar som leder fåren (människor) rätt, skördearbetare (evangelister) som predikar omvändelse till Bibelns Gud och till Jesus.
 Equmeniakyrkan anser jag borde lägga mer tid på Bibelstudier och hur man efterlever denna än att följa tidsandan och det politiskt korrekta.

Finns det hopp? Jo, det finns pastorer och teologer som läser, studerar och tror på Bibeln och Bibelns Gud, absolut gör det det. Men som samfund lämnar man mycket övrigt att önska när det gäller teologisk kompassriktning. Matteusevangeliet kapitel 25 verserna 1 till 13 talar om "de tio jungfrurna". Tyvärr finns de fem oförståndiga jungfrurna inom Equmeniakyrkan och de är de som hörs. De fem kloka jungfrurna finns också, men de hörs inte lika tydligt.

Gud bevare Sverige och svensk kristenhet, kom snart Herre Jesus, Gideon.

tisdag 21 september 2021

Välsigna inte förbanna

 Sveriges utrikespolitik har tyvärr gjort sig känd för att förbanna eller behandla Israel med dubbla måttstockar. Bildt, Wallström är de senaste exemplen på utrikesministrar som ser mellan fingrarna när det handlar om terroristgrupper/organisationer eller diktaturer, men som fördömer Israel. En levande demokrati, med religiös frihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, sexuell frihet mm till skillnad från många andra länder i regionen.

Efter sju år av permafrost i de diplomatiska relationerna mellan länderna så har Sveriges och Israels utrikesministrar talats vid via telefon (eller motsvarande).

Sett ur ett Bibliskt perspektiv så behöver Sverige bättre än Israel de upptinade relationerna. Otaliga gånger i vår Bibel påtalas vikten av att välsigna Israel både som land/nation och som folk. Att välsigna innebär inte att man slutar se felen hos henne, utan för att man väljer en Biblisk princip. 

Första Moseboken kapitel 12 och vers 3 är ett exempel. 

I Femte Mosebok kapitel 30 och vers 7 talar Gud till Mose och säger att de förbannelser som Gud talar om i Moseböckerna skall drabba den som förbannar Israel. 

I Andra Moseboken kapitel 23 och vers 22 säger Gud till Mose att Han (Gud) skall vara en fiende till Israels fiender och en ovän till Israels ovänner.

Vänner kan påpeka fel och brister hos vänner, men vänner överdriver eller förstorar inte upp felen och bristerna. Det däremot ägnar sig ovänner och fiender åt.

Som jag redan pekat på så behöver Sverige mer än Israel förbättrade relationer länderna emellan.


Må Gud Välsigna Israel, må Gud Välsigna Sverige.


Gideon...