söndag 21 december 2014

Skillnad mellan folk och folk som det heter

Att det är skillnad mellan folks attityd ser vi dagligen bara här i lilla Sverige. Person si vill inte att vi skänker pengar till fattiga romer som kommer till Sverige för att tigga ihop till livets nödtorft och vill förbjuda dessa att komma hit/tigga. Person så skänker inte enbart pengar utan öppnar upp sitt hem, sin kyrka, badhus osv.

Att det är skillnad mellan den av Sveriges nuvarande regering erkända staten Palestina och staten Israel vet också de flesta om. Men i vad skiljer sig detta åt, eller hur kan det ta sig uttryck?

Två Israeler som eldar upp en bil som ägs av palestinier tvingas nu att skaka galler de närmaste två och ett halvt år framåt i tiden. det Israeliska rättsväsendet anser att det är ett brott, ett terrordåd och bestraffar därmed förövarna.

Tänk nu det omvända. En Israeliskägd bil sätts i brand av palestinier, hur reagerar PA (Palestinska Myndigheten) och eller Hamas? Man hyllar förövarna på officiella hemsidor, i Radio och TV. Man uppkallar gator, torg och skolor efter förövaren/na.

Det är skillnad på folk och folk. Sveriges nuvarande regering borde väl förstå att "man blir som man umgås" och välja rätt istället för fel umgänge. Välj rättsstater istället för terroristregimer.

Gud Bevare Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar