tisdag 2 december 2014

Hur ska det gå?

Hur ska det gå för Sveriges regering?

Statsministern och hans kollegor borde ha läst på i Bibeln tycker jag.

Man fattar ett beslut att erkänna en Palestinsk stat helt i strid med Bibeln och sunt politiskt förnuft. Sunt förnuft borde att ha ställt krav på Palestinierna innan man erkänner henne. Krav på demokrati, fredsvilja, lag och ordning, att sluta sprida Antisemitism och oresonligt judehat mm.

Bibeln talar om att det skall gå illa för den som delar Guds land. Bibeln talar om att den som respektlöst ger sig på Jerusalem skall råka illa ut.

Kommer det att innebära att regeringen faller inom de närmaste dagarna? Kanske. Frågan blir/är också hur det på sikt kommer att gå för Sverige.

Ser man tillbaks på historien så pekar den klart på att det går illa för den som på olika sätt angriper Israel och eller det judiska folket.

Välsigna Israel och det ska gå dig väl säger Bibelordet.

Gud själv är eller kommer att vara en ovän till Israels ovänner, en motståndare till Israels motståndare och en fiende till Israels fiender. Det omvända gäller då att den som står upp för Israel och är/blir hennes vän, han eller hon kommer att upptäcka att Gud står upp för och blir/är hans/hennes vän.

Hur skall det gå för Sverige?

Gud bevare Sverige får bli både ett uttryck, en bön och en önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar