torsdag 22 oktober 2015

Något nytt via Youtube

Lars Enarson fortsätter att uppmana till förbön för Israel med fokus på terrorvågen som drabbat landet under de senaste veckorna. Försök till orsaks och konsekvensanalys görs.

Undervisning av/med Lars Enarson "Var ligger Sion?" om Tempelplatsen, Berget Sion, platsen dit Jesus skall återvända som Messias och hur platsen hanterats och hanteras idag samt stridigheterna och vikten av den fysiska platsen.
Ps 132:13-, Luk 1:30-, Ps 48:1-, 2 Sam 5:6-, Ps 2:1-, Hes 43:4-, (Hes 38), (Hes 5), Ps 125:1-, Jes 2:1-, Dan 9:15-.

Israel Now News 199, huvudintervju med pastor David N Decker, Covenant Alliances, www.covenantalliances.net

Israel Now News 200, huvudintervju med Michael Dickson, Standwithus Israel, www.standwithus.com

Israel Now News 201, huvudintervju med Knessetledamot Yoel Hasson,

Israel Now News 202, huvudintervju med Dr Pat Francis, kingdom Conenant Ministries, www.patfrancis.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar