söndag 4 oktober 2015

Amos 9 och lite annat

Amos kapitel 9 verserna 11-15

 På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är bedrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar,
 så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hednafolk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren, han som gör detta.
 Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följs skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder flöda över.
 Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet ifrån dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta dess frukt.
 Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag givit dem, säger Herren, din Gud.

Detta verkar ha gått många förbi i det sekulariserade Sverige (samt i en lång rad andra länder). Att GUD själv har lovat judarna (Am Israel) inte bara det land som är Israel utan det som genom historien varit Israel.
Frågorna vi bör ställa är två: 1; Har Sveriges Regering, Palestinagrupperna i Sverige, Aftonbladet samt Arabförbundet rätt eller fel när de vill delegitimera eller utplåna Israel, eller är det judarna som har fått rätten av Gud själv. 2; Tror du/jag/vi på Gud och det han lovat/sagt i sitt ord, ja eller nej.

Lite annat följer.

Inom loppet av ett par dygn har flera dödliga terrordåd skett i Israel. dels har vi avrättningen av en Rabbin och hans fru inför ögonen på deras egna barn på det som vi ofta känner som Västbanken, dels har vi knivattacken mot en småbarnsfamilj i Jerusalem där mannen och en person som försöker ingripa dödas, mamman och ett litet barn skadas svårt samt en knivattack mot en tonåring i Jerusalem.

Paul Widén skriver lite om detta på sin blogg.

Janne Josefsson ryter till i debatten om slöja/hijab. Vill man inte tillåta att frågan debatteras då den kan uppfattas som kränkande måste man komma ihåg att de finns de som blir kränkta om den inte får föras. Även Sakine Madon ryter till i frågan.

Falska rykten om att Israeliska soldater skulle ha skjutit en sexårig palestinsk pojke klarläggs. Pojken hade lekt med sin brors skjutvapen och vådasköt sig själv i magen.

Var det eller var det inte rätt av Sveriges regering att erkänna Palestina? Principen debatteras sakligt i DN av Gunnar Jonsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar