söndag 18 oktober 2015

2015.10.16 Fokus Israel Nyheter +

Senaste nyheterna från Fokus Israel finns nu tillgängliga.

Eddie Chumney sammanställer och läser sina nyheter på engelska.

Dan Johansson sammanställer och läser sina nyheter på svenska. Nedan följer en liten sammanfattning av hans nyheter:

- Rysk militär upprustning i Syrien.

- Presidentvalskampanj i USA och Republikanernas inställning till Israel.

- Palestiniernas president Abbas skall tala i FN.

- Island och import av Israeliska varor.

- Israels befolkning i statistik i samband med det judiska nyåret.

- Israelisk hjälporganisation (IsrAid) hjälper till med hantering/mottagande av flyktingar i Europa.

- Vart tar pengarna vägen som Palestinierna fått genom åren? 31 miljarder USD är spårlöst borta (korruption).

- Syrisk flyktingström påverkar Israel. SodaStream anställer/hjälper 200 syriska familjer.

- Tysk Ubåt färdigställd för leverans till Israel.


+ Bönerapport, Lars Enarson.

+ Är Allah samma gud som Bibelns Gud? Undervisning med/av Lars Enarson där han med Bibeln i handen bevisar likheter och skillnader mellan Allah och Bibelns Gud (Judarnas och Kristnas Gud) punkt för punkt. En av anledningarna till detta budskap är att många kristna företrädare anammat islams påstående om att det är samma gud man tillber.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar