söndag 7 oktober 2012

Artiklar om arabvärlden och i sammanhanget lilla Malmö

Sätter mig och läser en artiklel på Arabnews.com skriven av Abdulateef Al-Mulhim med rubriken "Arab spring and the Israeli Enemy".

Författaren ställer frågorna:
- Var kunde arabvärlden befunnit sig om vi erkänt Israel 1948?
- Är verkligen Israel arabvärldens fiende nummer 1, eller är det arabvärlden själv?

Dels pekar han på utvecklingen i Israel. Med blomstrande ekonomi, forskning mm.

Dels pekar han på utebliven utveckling i Arabvärlden, TROTS alla oljemiljarder.

Dels pekar han på det bevisbara faktum att araber/Palestinier i Israel har det bättre på många (eller t.o.m. alla) plan än araber/Palestinier i exempelvis Libanon, Irak m.fl länder.

Nedan följer några exempel (på engelska) på vad som skrivs i artikeln:

"On the anniversary of the 1973 War between the Arab and the Israelis, many people in the Arab world are beginning to ask many questions about the past, present and the future with regard to the Arab-Israeli conflict".

"And the harder question that no Arab national wants to ask is: What was the real cost for not recognizing Israel in 1948 and why didn’t the Arab states spend their assets on education, health care and the infrastructures instead of wars? But, the hardest question that no Arab national wants to hear is whether Israel is the real enemy of the Arab world and the Arab people".

"In the past, we have talked about why some Israeli soldiers attack and mistreat Palestinians. Also, we saw Israeli planes and tanks attack various Arab countries. But, do these attacks match the current atrocities being committed by some Arab states against their own people".

"Finally, if many of the Arab states are in such disarray, then what happened to the Arabs’ sworn enemy (Israel)? Israel now has the most advanced research facilities, top universities and advanced infrastructure. Many Arabs don’t know that the life expectancy of the Palestinians living in Israel is far longer than many Arab states and they enjoy far better political and social freedom than many of their Arab brothers. Even the Palestinians living under Israeli occupation in the West Bank and Gaza Strip enjoy more political and social rights than some places in the Arab World. Wasn’t one of the judges who sent a former Israeli president to jail is an Israeli-Palestinian?"  Det andra jag vill lyfta fram är en serie artiklar i dagens SvD om judarnas situation i Malmö. Med ökande antal hatbrott, växande Antisemitism och en kommunledning som bidrar till eller blundar för att en av stadens minoriteter far illa.

Här intervjuas ett antal personer som tillhör den krympande och utsatta Judiska Församlingen i Malmö. Även en och annan icke-jude kommer till uttryck också.

"Hatbrott sätter vardag på prov".

"Fyra bilder av vardagen som jude i Malmö".

Bildspel.

I papperstidningen hittar jag lite mer utfyllnad än på Webbsidan. Bland annat intervjuas en av Malmös många muslimer. En ung man som valt att ställa sig på de utsatta judarnas sida.


Malmö har som bekant inte "rosat marknaden" med sin inställning till Israel eller sin egna judiska befolkning. Nedan följer att antal artiklar (länkar) och eller nyheter om de senaste händelserna.

Malmö och G4S.

Hatbrott.

Malmö och G4S (2).

Malmö och G4S (3).För den som vill läsa något positivt om utvecklingen i Israel så rekommenderar jag följande länk. Där redovisar man några av alla de vetenskapliga, tekniska och ekonomiska framsteg som Israel står för.


Ha en fortsatt trevlig söndag, Gideon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar