onsdag 19 september 2012

2012.09.20 Fokus Israel

Senaste Fokus Israel finns nu tillgängligt på Youtube.

Nyheterna på engelska presenteras av Eddie Chumney och här följer en sammanfattning:

Fredsprocessen mellan Palestinier och Israel.

57 muslimska länder vill att FN erkänner inte bara Palestina som en egen stat utan också Jerusalem som dess huvudstad.

USA försöker genom förhandlingar att bryta Rysslands inflytande och stöd till Assads regering.

Iran.

Israel och USA är oense om hur långt Iran skall tillåtas att gå innan man drar en "röd linje" i förhållande till deras kärnvapenambitioner.

USA och Obama vill eller vågar inte sätta hårt mot hårt.

Netanyahu förväntas tala till FN i slutet av september angående situationen med Iran.

Demokrater i USA anklagar Netanyahu för att försöka påverka presidentvalet.Nyheterna på svenska presenteras av Dan Johansson och här följer en sammanfattning:

Israel firar nyår. Året är nu 5773 räknat från Adam.

Yom Kippur (försoningsdagen) firas 25-26 september.

Israeliskt Guld i Paralympics, rullstolstennis.

En ca 3 000 år gammal vattencistern har hittats i Jerusalem.

6 % av PA:s (Palestinska Myndighetens) budget går till att avlöna terrorister som sitter i Israeliska fängelser, eller till självmordsbombares familjer. Upp emot 20 000 SEK kan det vara vilket är flera gånger högre än lönen för en normal arbetare.

Israel har snart 8 miljoner invånare. Varav 6 miljoner är judar.

Israels BNP ökade med ca 3,5 % det senaste året.

Soldriven vattenrening utvecklad i Israel förmedlas runt om i Afrika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar