torsdag 23 augusti 2012

Vart är vi på väg


Det här budskapet bar jag inom mig under våren. Så föll det i glömska eller dvala. Och idag känner jag att det är dags att åter titta på vad jag skrev/funderade över under våren. Jag tror också att det är dags att publicera detta budskap.

Bara under de senaste dagarna har tidningar, Radio och TV publicerat såväl nyhetsreportage och debattartiklar i ämnet som bekräftar det jag nu skriver om. 

Här följer fyra länkar från DN, Världen Idag, GP och återigen en länk från DN.

RFSU och RFSL.

Gud kommer att döma er för era gärningar och för ert budskap.

Jag är medveten om att detta inlägg kan bli svårsmällt för den som jag vänder mig emot. Organisationerna (eller om man så vill Riksförbunden) kommer att tvingas ta ansvar för de budskap som man valt att sprida. Samtidigt är jag medveten om att dessa förbund kommer att med all kraft försöka att slå ifrån sig. Det gäller inte bara dessa organisationer utan det gäller också hela den så kallade ”sexindustrin”. Jag talar i första hand till Sverige. Andra länders befolkning kommer att beröras på ett eller annat sätt i dagens ”globala” värld. En värld där vi har möjlighet att resa mer och längre varje år än någon gång tidigare i historien.

Redan här skulle jag faktiskt kunna ifrågasätta framtida kritik då de flesta av dess medarbetare och förespråkare har rationaliserat bort tron på Gud. Så om jag då gör anspråk på att tala å Guds vägnar… Om man störs på talet om Gud så motsäger man sig faktiskt när man förkastat honom i ett första skede. Om man säger att man inte tror på honom, varför retar man då upp sig på att människor faktiskt talar å hans vägnar?
Men jag tror att jag har fått ett mandat av Gud att tala. Orden jag kommer att säga är inget jag tar lätt på eller rycker på axlarna åt. Jag har under dagar och veckor försökt att slå ifrån mig detta, men har inte lyckats med det. Det är ju alltid lättare att låta ”någon annan” göra det. Jag har under den senaste tiden läst mycket i Guds ord (Bibeln) i den del som kallas för ”profeterna”. Detta är inte orsaken till varför jag talar. Däremot bidrar det till att jag vill och vågar.

RFSU kommer att tvingas stå till svars för sina åsikter och sin sexualpolitik eller hur det nu bör kallas. Ett budskap som uppmanar framförallt unga att hejdlöst ”testa” allt slags sex hellre än att uppmana till avhållsamhet (celibat) och livslånga förhållande (trohet), så uppmanar man att experimentera och genomföra allt och lite till. Man kommer att förneka sitt ansvar för den utveckling (straffdom) som kommer att komma. Att stå i strålkastarljuset och sprida sin egen propaganda upplevs positivt. Att stå i sökljuset när någon letar efter synd, fel och brist är inte lika positivt och människor är benägna ända sedan Adams tid att skylla ifrån sig på någon annan.

RFSL kommer på ett liknande sätt att ställas till svars för sina åsikter och sin sexualpolitik. Att jämställa sex och kärlek är inte alltid detsamma. Att delge människor budskapet om att all slags kärlek är tillåten eller likställd med allt annat inom det så kallade kärleksområdet är enligt Guds Ord (Bibeln) synd. Bibeln är klar på denna punkt, både i det som brukar kallas för Gamla Testamentet och i det som brukar kallas Nya Testamentet.

Hur kommer Gud att döma er?

Guds dom sker inte alltid genom mänskliga lagar, förordningar och straffskalor. I just dessa fall är jag säker på att Gud än en gång kommer att gripa in på egen hand, eller om man så vill använda sig av sjukdom, konsekvenser och andra tillvägagångssätt. Jag kallar således inte homosexualitet för sjukdom. Däremot kommer den livsstilen att leda till…

Gud är delvis beroende av människor för att utföra sin vilja. Delvis är han oberoende av människors hjälp. Däremot tror jag att Gud i alla tider har behövt olika slags språkrör för att upplysa om sina straffdomar (syndens konsekvenser). Hur och varför dessa mäts ut. Att som både RFSU och framförallt RFSL gå rakt emot Guds bästa och vilja för människans sexualitet kommer att leda till konsekvenser.

Jag är helt och hållet emot uppmaningar till hot om fysiskt våld eller uppmaningar till andra slags brott. Detta kommer från Gud. Det är inte heller ett oåterkalleligt budskap om evig dom och fördömelse. Johannesevangeliet kapitel 8 och vers 1 – 11 brukar citeras av många som vill och som kräver att kristna skall acceptera olika slags sexuella relationer. I alla fall versen där Jesus säger: Inte heller jag dömer dig, dina synder är dig förlåtna. Där slutar man ALLTID att citera Jesus. Man läser och citerar därför inte resten av hans korta tal: GÅ OCH SYNDA INTE MER. Gud vill också ge den som idag syndar eller som har syndat en möjlighet till OMVÄNDELSE från sitt syndiga liv. I ett ärligt möte med Jesus där man uttrycker ånger och där man ärligt och uppriktigt ber om syndernas förlåtelse, där kommer Guds kärlek i och genom Jesus att inte bara förlåta synder utan en upprättelse kommer i den personens liv. När man omvänder sig till en sann och äkta tro på Jesus Kristus. Då kommer man att mötas av obegränsad kärlek av Himmelns Gud själv.

Jag tror mig ha ett mandat från Gud att uttala mig om vad som kommer att ske inom en mycket snar framtid. Oavsett om den som läser detta tror på Gud eller inte.

Hur kommer detta att komma till uttryck?

Jag tror att vi bara är i inledningen av en period där sexuellt överförbara/relaterade sjukdomar formligen får en explosionsartad spridning. Jag är ganska säker på att det kommer att ske genom olika slags muterad idag kända virus som ligger bakom dessa sjukdomar. Redan nu i skrivande stund har jag hört genom olika nyhetskanaler att en ökning an könssjukdomar bland unga i Sverige är påvisad. Sådana konstateranden kommer att överträffas om inte dagligen så mycket regelbundet, redan inom ett år eller två.

Av sjukvården konstaterade, misstänkta och/eller upptäckta HIV/AIDS-fall kommer att överstiga alla tidigare konstaterande i Sverige och detta inom korta tidsintervaller. Man kommer att tala i termer om epidemi, katastrof eller domedagstermer och samhället kommer att hamna i ett slags hysterisk och eller panisk skräck inför detta. Frågan är om man kommer att vända sig till Gud med en bön om råd och hjälp, eller om man kommer att slunga förbannelser (och hot) mot honom och de som tror på honom.

Muterade eller helt nya (för Sverige) könssjukdomar kommer att konstateras. En av dessa kommer att leda till sterilitet både för män/polkar och för kvinnor/flickor. Även ett helt eller delvis avtagande av sexlust kan bli en konsekvens av dessa virus/sjukdomar. Det kan till och med bli så att denna konsekvens har blivit verklighet innan man upptäcker/konstaterar att smittan/sjukdomen har drabbat vederbörande person. Detta kommer att få tragiska konsekvenser framförallt för den som är ung. Möjligheten att skaffa barn kan alltså försvinna redan innan man kommer ur tonåren eller slutat vara barn själv. Detta som en direkt följd av RFSU och RFSL:s uppmaningar att experimentera mer med sex av olika slag med så många partners som det är möjligt.

Även psykvården kommer att översvämmas av personer som söker hjälp efter åtaliga sexuella relationer.

Kom ihåg. Gud älskar dig. Han vill förlåta dig från synd och rena ditt samvete. Allt du behöver göra är att be ärligt och uppriktigt till honom i Jesu namn om detta. Han vill och kan dessutom hjälpa dig som drabbats av sjukdom att bli frisk. Genom ett Gudomligt ingripande (Bibeln säger att vi genom Jesus kan bli botade från sjukdomar) och eller genom sjukvård. Gud verkar inte bara övernaturligt. Han verkar genom sjukvård också. Det ena utesluter inte det andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar