tisdag 30 juni 2015

En skammens dag

En skammens dag inom den moderna kristna kyrkan.

Inom lopps av några dagar har tre kristna samfund med säte i USA bestämt sig för att eller överväger starkt att ställa in sig i BDS-ledet och den Israelhatande kören. The United Church of Christ har i en omröstning beslutat sig för att kalla Israels efterlevnad av OSLO-avtalet för apartheid med röstsiffrorna 508 mot 124 och 38 nedlagda röster. Sådana beslut/övervägande kommer inte över en natt utan är ett resultat av en lång och aggressiv lobbykampanj från UCC PIN som är en gräsrotsrörelse i USA som ställt sig oreserverat på Palestiniernas sida. Bilderna som återfinns på organisationens webbsida/startsida är ett Antisemitiskt skolexempel i ensidighet och propagandistiskt förtal av Israel. Man stödjer sig bland annat på Kairos Palestina-dokumentet. Till och med Svenska Kyrkan är ärliga i sin beskrivning av dokumentet och jag citerar: Dokumentet ger inga anspråk på att vara en objektiv analys av konflikten mellan Israel och Palestina. Detta dokument ger UCC-PIN sitt oreserverade stöd.

Kort kommentar om röstresultatet. Jag fick ett tilltal för något år sedan att ett svärd skulle gå igenom kristenheten. Och skiljelinjen skulle bland annat vara inställningen till Israel och det judiska folket. Och min bön är att det skall bli skillnad mellan de som väljer att välsigna Israel och de som förbannar/förtalar Israel i enlighet med Första Mosebok kapitel 3 vers 1-3 och Andra Mosebok kapitel 23 vers 22. Fullsatta respektive tomma kyrkor. Tillväxt respektive tillbakagång. Växande kontra minskad respekt och inflytande i det profana samhället osv. Man missar att man genom att ställa sig emot Israel och judarna att man egentligen gör uppror mot Gud och hans ord.

Som en kort notis tillägger jag att IS (ISIS) vill rensa ut den kristna arabiska befolkningen i Jerusalem. Man har under den pågående Ramadan delat ut flygblad runt om i Jerusalem som ett försök att skrämma dessa. Detta borde kyrkorna i USA och Sverige ägna sig åt att fördöma samt motarbeta istället för att ge sin energi till Antisemitiska och/eller anti-Israeliska kampanjer.

Som sagt var. En skammens dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar