fredag 5 juni 2015

2015.06.05 Fokus Israel Nyheter

Senaste nyheterna från Fokus Israel finns nu tillgängliga.

Jag lägger idag endast upp länkar till dessa samt ytterligare några andra saker.

Eddie Chumney sammanställer och läser sina nyheter på engelska.

Dan Johansson sammanställer och läser sina nyheter på svenska.

Israel Now News 182.

Alexander River (floden) återupplivas. Både vattenkvalité, djurliv och närmiljön.

Debattartikel om Antisemitism och rättfärdigandet av densamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar