torsdag 6 juni 2013

En hälsning på Nationaldagen

En hälsning på Nationaldagen.

Jag hämtar detta ord, inte i Bibeln som jag brukar. Dagens ord hittar du/jag i Apokryferna. Närmare bestämt i Jesus Syraks Vishet, kapitel 2 och verserna 1 till 11.

Jag vet att det finns de som kallar Apokryferna för ”falsk lära” och hävdar att dessa inte skall läsas av den som är kristen, ”Bibeln allena” ropar man. Och till viss del kan jag hålla med. Det finns saker i Apokryferna som jag tycker är smått konstigt. Men det finns också saker i Apokryferna som inte bara bekräftar utan förtydligar Bibeln.

Nedan följer de verser ur Apokryferna som nämns i texten ovan. De kan vara en uppmuntran till någon som läser detta i den situation du just nu befinner dig i och då skall du inte tveka, utan ta till dig detta. Kanske skall dessa rader som följer bli just din bön idag. Kanske blir dessa rader det som förlöser ditt bönesvar från Gud just idag, här och nu.

Mitt barn, om du närmar dig Herren för att tjäna honom, bered dig då på prövningar.

Var ståndaktig och håll ut, gör inget förhastat när olyckan kommer.

Håll fast vid Herren och lämna honom inte, så skall det gå dig väl till slut.

Ta emot vad som än läggs på dig, och ha tålamod i alla slags lidanden.

Ty liksom guld prövas i eld, så prövas Guds utvalda i lidandets ugn.

Lita på honom, så skall han ta sig an dig. Håll dig på rätta vägar och hoppas på honom.

Ni som fruktar Herren, vänta på hans barmhärtighet, och vik inte av från vägen så att ni faller.

Ni som fruktar Herren, hoppas på allt gott, på evig glädje och barmhärtighet.

Se på dem som levt i gångna tider: Har någon som litat på Herren blivit sviken? Har någon som stått fast i gudsfruktan blivit övergiven? Har någon åkallat Herren utan att bli hörd?

Nej, barmhärtig och nådig är Herren, han förlåter synder och hjälper i nödens stund.
Gud Välsigne Dig och ha en fortsatt trevlig Nationaldag, den sjätte juni tjugohundratretton.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar