söndag 12 maj 2013

Jimmy

Vet Jimmy Carter vad han sysslar med? Den frågan är väl berättigad att ställa.

Carter som under sent 70-tal och tidigt 80-tal presiderade i Vita Huset som världens mäktigaste president har under de senaste åren gjort sig känd för sina påhopp på Israel. Carter som kallar sig kristen verkar inte vara van att läsa sin Bibel eller så läser han den utan att (vilja) förstå det som han läser. Kanske läser han bara det som passar in på och bekräftar hans ståndpunkter utan att vilja förändra dessa.

Jag tänker på hans senaste politiska utspel. Att begära av EU att varor/produkter producerade på Västbanken skall märkas "ockuperat område".

Han väljer att spela BDS-rörelsen i händerna istället för att bidra till FRED i området.

Förstår han inte (vill) att tusentals Palestinier riskerar att bli arbetslösa och tvingas förlita sig på bidrag om hans och BDS-rörelsens förslag vinner gehör och anhängare.

Jag har mycket jag skulle vilja nämna här som jag anser är fel i hans agerande, men jag har börjat förstå att jag inte skall lägga ut texten allt för mycket när adrenalinet pumpas runt i kroppen i allt för höga koncentrationer.

Jag väljer därför endast att citera några verser ur Bibeln som Jimmy Carter tydligen inte läst (vill läsa).

Första Moseboken kapitel 12 och vers 1, 2 och 3:

Herren sade till Abram: Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.

Första Moseboken kapitel 17 och vers 8:

Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud.

Första Moseboken kapitel 35 och vers 12:

Det land som jag givit åt Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande skall jag ge detta land.

Andra Moseboken kapitel 23 och vers 22 (halva):

Jag skall vara dina fienders fiende och dina motståndares motståndare.

Som sagt var. Jag stödjer INTE Jimmy Carter i hans ståndpunkt. Jag väljer att stödja mig på de löften till och om Israel (och judarna) som Gud uttalat och som vi återfinner i Bibeln.


(Jag använder Svenska Folkbibelns översättning utom i det sista citatet där jag använder Bibel 2000).


Må Gud Välsigna Dig.

Må Gud Välsigna Israel.

Må Gud Välsigna Jerusalem.

Måtte Jimmy Carter omvända sig från den väg han slagit in på.

Hälsningar Gideon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar