torsdag 29 november 2012

Omröstning

Idag har då Palestiniernas (in)officielle ledare Abbas gjort allvar av sina politiska utspel att begära en uppgradering av Palestina i FN. (Hans mandat som president har gått ut för länge sedan och ingen varken Palestinier eller övriga omvärlden verkar "lägga två strån i kors" för att ifrågasätta hans legitimitet).

Som en reaktion på detta säger Netanyahu till Times of Israel: "Ingen makt i världen kan skilja det judiska folket från landet Israel". 

(“No matter how many hands are raised [at the UN], there is no power in the world that can disconnect the Jewish people from the land of Israel,” Netanyahu concluded).

Omedelbart när jag läser detta så kommer jag att tänka på ett profetiskt ord i profeten Sakarja kapitel 12 och vers 2-7 och jag citerar här endast vers 2 och 3. (Jag använder mig av Svenska Folkbibelns översättning).

Se jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla folk skall församla sig mot henne.

Sverige är ett av de många länder som kommer att rösta för en uppgradering av Palestinsk status i FN. I motsatsförhållande till detta kan jag lyfta fram Tysklands beslut som väljer att säga nej. Man anger också en rad skäl för detta, skäl som Sverige inte vill se eller kännas vid. Tyskland markerar att det måste till FÖRHANDLINGAR mellan Israel och Palestinierna FÖRST. Inte efteråt utan först. 

(“We didn’t take this decision [to abstain] lightly. We share the goal of a Palestinian state,” German Foreign Minister Guido Westerwelle said Thursday in Berlin. “But significant steps toward statehood can only be reached as a result of negotiations between Israelis and Palestinians. From our point of view it is doubtful whether the step the Palestinians are planning today will advance the peace process. Rather, we fear that it could lead to a hardening of the situation.”)

Vilken skillnad mellan Sverige och Tyskland. Heder åt tyskarna denna gång.

Ett problem jag ser spontant är att det kommer att bli svårt att få Palestinierna till ett förhandlingsbord efter detta. I motsats till en och annan "expert" på området vill jag se ett villkor för en uppgraderad status. Om FN:s olika länder hade haft "stake" nog att säga FÖRST fredsförhandlingar och SEDAN uppgradering. Men inte då.

Det blir allt klarare att den tid som Bibeln kallar för "den yttersta tiden" eller "denna tidsålders slut" kommer allt närmare. Israel och Jerusalem kommer att tvingas utstå både verbala, ekonomiska, politiska, akademiska och fysiska attacker mm. Jesus talar om detta vid flera tillfällen i de fyra Evangelierna. Att "i ändens tid" så kommer hela världen att vända sig mot Israel och Jerusalem. Observera att han pekar uteslutande på de olika profetiska förutsägelserna i det som i kristen terminologi kallas Gamla Testamentet. En som har specialstuderat detta ämne är Dan Johansson. Bloggen Israelnyheter tar i ett inlägg upp ett antal av dessa Bibelord som gäller den tid som ligger framför oss. Dan Johansson och Jack-Tommy Ardenfors diskuterar detta i en rad TV-inspelningar på Cymbal TV under rubriken "Ersättning eller inympning".

Tyvärr för Sverige och ett stort antal länder som allt mer vänder sig mot Israel genom allt från attacker i media, politiken och hela registret ända till väpnade attacker kommer en dag att upptäcka att "bitit sig själva". Detta gäller också olika religiösa sammanhang. Jag tänker inte bara på högljudda muslimska varianter utan på olika kristna kyrkor och samfund. Som kristen borde det vara i vårt intresse att inte bara läsa Guds Ord (Bibeln) utan också göra (följa) det som står i den.

Första Moseboken kapitel 12 delar av vers 2 och 3. Gud talar här till Abraham. Han lovar Abraham vad som skall ske i nutid och i framtiden:

Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. 

Vidare så avger Gud ett annat löfte till Israel genom Mose. I den Andra Moseboken kapitel 23 och senare delen av vers 22 så lovar han följande:

Jag skall bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner.

Gud ger alltså ett utökat löfte till det folk som han kallar för "sitt egendomsfolk" Israel (idag säger vi judar). Jag ser det omvända förhållandet i detta Bibelordet. Gud skall försvara den som försvarar Israel. Han är en vän till den som är Israels vän (i handling och i ord).

Det sekulariserade Sverige ser således inte vart det barkar. När vi i Sverige slutade att läsa Bibeln och slutade tro på Gud trodde vi att vi var universums allt. Det är vi inte. Och en dag kommer de politiker och de "tyckare" som vänder sig allt mer mot Israel att upptäcka att det som vi rationaliserat och resonerat bort var en verklighet. Vi kommer då att upptäcka att vi har gått i strid med Gud och då kommer det att vara för sent.

Därför vill jag uppmana dig som läser detta. Tro på Gud. Tro på det som står i hans ord, Bibeln. Läs HELA Bibeln och inte bara delar. Tro på HELA Bibeln och inte bara delar. Stå upp för Israel. Välsigna Israel. Kräv inte en delning av Israel. Kräv inte en delning av Jerusalem. Du går emot Guds ord, hans löften till Israel både som folk (judar) och som nation.

Gud Välsigne Dig/Er hälsningar Gideon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar