söndag 10 maj 2015

Himalaya och vad som är förutsagt

Himalaya sjunker med ca en meter enligt forskarna som ett resultat av jordbävningen som drabbat Nepal värre än andra länder. Forskarna tror sig kunna slå fast att Himalaya åter kommer att höjas motsvarande, men har de rätt i detta?

Bibeln (Guds Ord, Skriften) talar mycket om berg. På min iPad har jag laddat ner Folkbibeln som App och där finns en sökfunktion där jag skriver in ordet BERG och får då upp knappt 600 hänvisningar till Bibelverser som innehåller ordet berg. Några av dessa Bibelverser tänker jag kort beröra här.

Om jag tänker i apokalyptiska tankebanor läser jag följande i Uppenbarelseboken kapitel 6 och i verserna 12-14: (del av) Då blev det en stor jordbävning . . . och alla berg och öar flyttades från sin plats. Detta hör hemma i ett händelseförlopp där de sex första sigillen av sju bryts före, under eller i samband med "vedermödans tid".

I denna kategori placerar jag även in Jesaja kapitel 40 och vers 4: (del av) Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas.

Även profeten Jeremia talar om detta i kapitel 4 vers 24 i ett sammanhang som rubriceras "Kommande dom" (Folkbibeln): Jag såg på bergen, och se, de bävade och alla höjder vacklade.

Är vi redan där? I DN läser vi om Danmark som det kontantlösa samhället som Uppenbarelseboken talar om - ingen kan handla utan vilddjurets märke på högra handen eller pannan.

I Job kapitel 9 och verserna 5-6 läser vi om hur mäktig Gud är: Han som flyttar berg utan att någon vet det, och omstörtar dem i sin vrede, han som får jorden att vackla från sin plats och dess pelare att bäva. När det gäller "jorden att vackla och dess pelare att bäva" så menar Dan Johansson på i ett av sina Bibelstudier att det är fullt möjligt och att det är människan som orsakar att "jorden vacklar och bävar". Genom alla kraftverksdammar som byggs på norra halvklotet har mänskligheten fått jorden att hamna i obalans.

I Psalm 18 och vers 8 skriver David om Guds makt: Då skalv jorden och bävade, bergens grundvalar darrade, de skakade, ty hans vrede var upptänd.

I Psalm 46 och verserna 3-4 skriver psalmisten om Gud som en fast borg: Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. Gud har omsorg och beskydd trots naturens omvälvande händelseförlopp.

Att vi lever i "den yttersta tiden" strax innan (Jesus) Messias skall komma tror jag att Bibelläsare världen över är överens med mig om. Jag ser dessa naturkatastrofer som en del av "tidens tecken" och inte som om vi redan var/är inne i och drabbade av alla vedermödans plågor.

Några Bibelläsare kan säkert komma att drabbas av religiös panisk fruktan och nitälskan och hysteriskt hänvisa till alla vedermödans plågor i detta nu. Jag uppmanar därför till sans och balans i tolkningarna av världshändelser sett ur ett Bibliskt perspektiv.

Andra Bibelläsare kommer säkert att slå detta ifrån sig och säga "att allt står väl till" eller att jag är en av dom som ropar "vargen kommer" helt i onödan.

Jag hänvisar dig som läser detta att gå till Matteusevangeliet kapitel 25 och läsa verserna 1-13 om Jesu egen liknelse om de tio jungfrurna.

Gud Välsigne Dig, Gideon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar