fredag 8 maj 2015

2015.05.08 Fokus Israel Nyheter +

Senaste nyhetsuppdateringarna från Fokus Israel finns nu tillgängliga på Youtube.

Eddie Chumney sammanställer och läser sina nyheter på engelska.

Dan Johansson sammanställer och läser sina nyheter på svenska. Nedan följer en liten sammanfattning av hans nyheter.

- Israel stora och snabba räddningsinsats i det jordbävningsdrabbade Nepal då svensk media talade väldigt tyst om detta och istället valde att fokusera på mindre och senare.

- Regeringsbildandet i Israel. Netanyahu blir åter Premiärminister.

- Artikel (Dagen) om judiska skolan i Köpenhamn och terrorhoten kommenteras.

- Rapport stödjer Israeliska Armens stridsmetoder (och hur Hamas utnyttjade den massmedialt).

- ECI:s arbete i Brussel och FN och vad den judiska påsken betytt Internationellt.

+ Hebreiska alfabetet.

+ 50 år av diplomatiska förbindelser, Israel - Tyskland.

+ Georg Galloway mister sin plats i Brittiska Parlamentet. Han är uttalat Anti-Israelisk och myntade uttrycket "Bradford är Israelfritt"

+ Terrorgrupperna Hamas och IS (ISIS) strider med varandra om herravälde och inflytande.

+ Israels Ambassadör Isaac Bachman skriver i SvD om den ökade förekomsten av Antisemitiska attacker mot judar.

+ Naomi Abramowicz skriver om nödvändigheten med läxor i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar