söndag 4 januari 2015

Palestinsk pastor i Betlehem

Palestinsk pastor från Betlehem, Israel (Västbanken) sågar "Christ at checkpoint" och kallar det för "politiskt, inte kristet/bibliskt engagemang".

Naim Khoury sticker inte under stol med att det är problematiskt för honom som palestinier att leva med Israeliska säkerhetskontroller mm. Men han anser att man som kristna inte skall ta ställning mot Israel, utan istället så ett frö av "peace, love and harmony" i människors tänkande. Han anser att Christ at checkpoints arbetssätt är fel väg att gå då deras vägval inte är förankrat i Bibeln. Ersättningsteologin ersätter Biblisk tro och istället för teologiskt så agerar man politiskt.

Naim hävdar med Bibeln som grund att dagens Israel ÄR det Bibliska ordet i fullbordan. Gud har inte övergett eller förkastat Israel (som folk och nation) utan håller på att upprätta dessa istället. Detta i enlighet med Romarbrevets kapitel 9, 10 och 11.

Naim är helt på det klara med att Jesus INTE var/är palestinier. Han hävdar också bestämt att den enda plats i Mellanöstern där kristna inte förföljs utan försvaras är just i Israel. Detta med hänvisning till IS (ISIS) framfart i regionen.

Han lyfter också fram att minst 77 % av palestinierna hellre vill leva under Israeliskt styre än under palestinskt. Under de 20 år som Palestinska Myndigheten tog över kontrollen av delar av Västbanken (enligt Osloavtalet) har man inte åstadkommit något som underlättar för palestinierna i gemen, inte byggt upp en fungerande statsapparat osv.

Detta är endast en liten kort beskrivning av intervjun som gjorts med Naim Khoury i Israel Today.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar