söndag 25 januari 2015

Bönerapport mm

Jag har börjat att följa The Watchman & Ariel Media på Youtube. Jag lyssnar där på Lars Enarsson (reservation för stavning) när han ger en ca 8 minuter lång nyhetssammanfattning med syfte/uppmaning att be för Israel mm.

Sharialagar uppmärksammas i DN där man drar paralleller mellan IS och Saudiarabien, samtidigt som man pekar på Saudiernas avståndstagande till IS. Den som har "romantiska" föreställningar om vad Sharia innebär bör läsa den sista delen av artikeln noga. Stening, stympning och halshuggning är olika straff som utmäts.

Överlevande från Auschwitz talar ut om skillnader och likheter då och nu.

100 dagar av bön för Israel med start 27:e januari 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar