söndag 9 december 2012


Jag kommer här att lyfta fram olika saker/nyheter som rör de senaste dagarnas/veckornas händelser och uttalanden. Både ur massmedial och politiskt intresse. De gemensamma nämnarna är Israel, Gaza, Palestina och Jerusalem. Till sist kommer jag att visa på en handfull Bibelord som gäller de mesta av de ”nyheter” jag hänvisar till.

- Så mycket för vapenvila/fred mellan Hamas och Israel.

- Man uppmanar Israelerna att skaffa Pass eftersom dessa kommer att behövas när de kasta ut ur landet.

Många som deltog i firandet klädde ut sina barn som väpnade soldater. Vapnen och uniformer är realistiska kopior av de uniformer samt vapen som Hamas använder sig av.- Om man i en intervju/artikel säger att man accepterar ett Palestina (2-statslösning) men i andra säger att judarna skall kasts ut från Israel så att Palestina blir ETT land. Vilket påstående skall man då tro på? Vi kommer inte att frivilligt ge upp så mycket som en enda tum av ”vårt” land säger Meshaal.

- Vi kommer ALDRIG att erkänna Israel. Och vi kommer ALDRIG att sluta slåss innan Palestina är befriat. 

Inga judar bara muslimer. Ord och inga visor från Hamasledaren.

Och sedan så finns det naiva svenskar som verkar tro att Hamas är en fredlig och missförstådd organisation. Och JA, jag kan hålla med. Personer som inte erkänner eller ser (vill se) Hamas våldsamma och krigiska ideologi har MISSFÖRSTÅTT vem eller vilka Hamas egentligen är.


- Även Egypten Independent citerar Hamasledaren Meshaal, som säger ”Palestina är allt land mellan Medelhavet och Jordanfloden". I klartext innebär det inget utrymme för Israel således.


- Netanyahu och Peres verkar vara mindre imponerad av det faktum att Abu Mazen (Abbas) verkar lockas av samarbete med Hamas. Det verkar som om PLO, Fatah istället för att avkräva Hamas en mildare framtoning istället väljer att följa deras mer våldsbejakande politik/ideologi. Frågan blir därför berättigad. VEM skall Israel förhandla med?


- Det verkar som om Fatah och Hamas allt mer slutar bråka med varandra för att istället förena sina krafter till att bråka med Israeler även på Västbanken. En av de senaste drabbningarna med stenkastare och soldater leder till att flera soldater skadas olika allvarligt av stenregnet. Brutna armar mm. Inte "småsten" med andra ord.


- En annan artikel använder ett bildspråk som jag själv använder mig av. ”Abbas kostym och slips har samma mål som Arafats pistol, VÅLD”. Artikeln talar om hur Abbas mer än sin företrädare ser ut som en ”fredspartner” och på så sätt har USA, EU och FN duperats och inlindats i en lögn. Artikeln tar också upp det ökade våldet bland Palestinier på Västbanken. Under fredagen skadas ett par som fick stenar kastade genom vindrutan på bilen.

Mitt eget användande symboliserar inte bara Abbas/Arafat utan gäller också min bild av SD. Antisemitism, rasism och främlingsfientlighet använder inte längre ”brunsvarta uniformer och stöveltramp” utan använder idag kostym, vit skjorta eller folkdräkt. Många Israelhatare i Sverige går dessutom ofta runt med så kallade "palestinasjalar".


- Bloggen Sapere Aude är inne på samma tema som undertecknad. Han stör sig även han över att Carl Bildt är mer oroad över att Israel bygger ut stadsdelar i Jerusalem (av honom kallade för ”bosättningar”) än att Hamas och Fatah försöker räkna ut hur de skall bära sig åt för att utplåna staten/nationen Israel.

- Ytterligare ett par tänkvärda tankar från Sapere Aude.

Israelnyheter heter en blogg som också valt att kommentera Hamas 25-årsjubileum.

Ilya Meyer skriver lite om den så kallade ”bosättningen” i område E1 som kommer att utvidga Jerusalem åt öster. Han visar en bild som säger ”mer än tusen ord”. Blir verkligen Palestinskt område avskuret som vi får höra? Israel är ju lika smalt vid Netanya - Tulkarm som den ”korridor” som kommer att bildas vid Ma’ale Adumim och Döda Havet.

- Vad har utrikesminister Carl Bildt att säga?

Om Palestinier och Palestina har han ”bara” gott att säga.

Om Israel verkar han dock bara ha ”ont” att säga.

Sparka gärna på Israel och tyck synd om terroristregimen Hamas i Gaza.


Om Syriernas inbördeskrig säger han ”tragiskt”.

Att Västsahara skall erkännas som egen stat är Bildt starkt kritisk till. Varför kan man undra när det gick bra att erkänna Palestina.

- Bloggen Kodashim/Israels vän har också ett och annat att säga om vad som sker och har skett i samband med att Palestina uppgraderades i FN.- En liten annan historia.

”Om det kommer från Israel så är det per automatik fel”.

Så summerar man en omröstning i FN. Arabländerna kan/vill inte uppge en enda rimlig förklaring till varför man röstade mot och tolkningen kan bara bli att det handlar om att vara MOT Israel hellre än att erkänna att de kan komma med BRA tankar och idéer.

“Israel won a rare diplomatic victory Friday in the UN, where it sponsored a resolution for entrepreneurship. The Arabs voted ‘No,” but the resolution passed in the UN Economic and Financial Committee, also known as the Second Committee by a lopsided 129-31 vote.  
There were no reported explanations why the Arab countries voted against the resolution”.


- Ytterligare en annan historia/lögn som sprids av Hamasledaren Meshaal är att Försvarsminister Baraks bostad träffades och förstördes i november vid raketbeskjutningen av Jerusalem. Om man hanterar sanningen på det sättet när man talar till de egna anhängarna. Då kan man undra hur mycket sanning man talar när i samtal med journalister eller politiker från övriga delar av världen? Den ena lögnen föder den ena lögnen och till slut vet man inte vad som är sant eller inte. Men tyvärr lider Gaza av ledarskapets censur och kan inte annat än lita på lögnerna i tro på att dessa är sanna.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Min tanke är att försöka koppla lite av dessa saker till Guds Ord, Bibeln. Jag skall inte lägga ut texten i all oändlighet utan kommer bara att citera vissa Bibelställen och ge några korta reflektioner och det ger dig själv utrymme att fundera över kopplingar mellan de saker jag tidigare tagit upp och det som nu följer. (Jag använder Svenska Folkbibelns översättning).

Det är inte heller ett försök att plocka ut varje Bibelvers/löfte till eller om Israel och judarna. Jag kommer att visa på några ställen i Moseböckerna, Psaltaren, Jesaja och i Sakarja.

- Första Moseboken kapitel 12 och vers 1-3 och 7 (del av, vill du läsa Bibelstället i sin helhet letar du själv upp detta i din Bibel): Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och från din släkt … bege dig till det land som jag skall visa dig … Jag skall välsigna dig … och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig” … Och Herren uppenbarade sig för Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land”. (Hela eller delar av nuvarande Israel, Libanon, Syrien och Jordanien).

- Andra Moseboken kapitel 23 vers 22 (del av, det är Herren som säger till Mose om Israel/judarna): ”Jag skall bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner”.

Detta tolkar jag på två sätt. Det ena är att när någon hatar, förtalar, förföljer, bojkottar eller går i krig mot Israel så kommer man att upptäcka att man helt plötsligt får Gud själv emot sig. Det andra är att om man välsignar, stöttar, handlar med, uppmuntrar, försvarar och talar väl om Israel. Då är det på det sättet som Gud kommer att behandla dig.

Detta sammanfaller med ”den gyllene regeln”. Matteusevangeliet kapitel 7 vers 12: Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.

- I Jesaja bok hämtar jag ett antal verser/ord.

- Kapitel 1 vers 24 (del av): Därför säger Herren, Herren Sebaot, den starke i Israel: Ve! Jag skall låta mina motståndare drabbas av min vrede och jag skall hämnas på mina fiender.

Observera. Det är Gud som handlar med människor när de vänder sig mot honom och eller hans folk, judarna.

- Kapitel 14 vers 1: Herren skall förbarma sig över Jakob och ännu en gång utvälja Israel och låta dem få ro i deras eget land. Främlingar skall sluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus.

- Kapitel 33 vers 20 och del av 21: Se på Sion, våra högtiders stad! Dina ögon skall skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp, och av dess tältlinor skall ingen brista Ty där skall Herren vara.

Här talar Gud genom profeten om hur vi skall se på Jerusalem. Han talar om ETT Jerusalem. Inte om två (en delad stad).

- Kapitel 41 vers 8-14: Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän. Jag har hämtat dig från jordens ändar, kallat hit dig från jordens yttersta hörn och jag har sagt till dig. ”Du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat”. (Judarna fick efter nära 2 000 år åter igen landet Israel 1948. Ett beslut som röstades igenom i FN 29 november 1947). Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Se, alla som hatar dig skall komma på skam och blygas. Dina motståndare skall bli till intet och förgås. Du skall söka efter dina motståndare men inte finna dem. De som strider mot dig skall gå under och bli till intet. Ty jag är Herren, din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig. Frukta därför inte, du mask Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger Herren. Israels Helige är din återlösare.

Med ett sådant löfte till judarna gällande landet Israel vill då jag inte gå emot Gud. Och en och annan svensk politiker, journalist och debattör borde också ta till sig detta som ett varningens ord. ”Tänk på vad du gör, så att du inte gör vad du tänker”.

- Här borde jag citera hela kapitel 43 som har fått titeln ”Israel oförtjänta räddning”, men överlåter till dig att ta det ansvaret att läsa det på egen hand.

- Till den som anser att israeler och andra Israelvänner bör skämmas eller tiga med sitt stöd till Israel vill jag citera kapitel 45 del av vers 17: Aldrig i evighet skall ni komma på skam och behöva blygas.

- Kapitel 49 vers 19: Ty om du tidigare låg i ruiner och var ödelagd och ditt land förött, skall det nu bli för trångt att bo där, och de som fördärvar dig vara långt borta.

Hur såg landet ut under arabers, korsfarares och turkars styre (bland andra)?

Det var först när judarna började återvända till ett öde ökenlandskap under sent 1880 och tidigt 1900-tal som landet började återfå sin forna bördighet och glans. Under många århundraden var det i det närmste obebott. Först under den första invandringen av judar på 1880-tal så börjar araber och andra att upptäcka att det faktiskt var ett ”gott” land att leva i och dessa börjar parallellt med judarna att invandra till området.

- Kapitel 54 vers 15 del av 17: Om man sammangaddar sig mot dig, kommer det ingalunda från mig (Gud). De som sammangaddar sig mot dig skall falla för dig. Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång.

Något att tänka på när man gör gemensam sak MOT Israel. Också något att ta med i beräkningarna när man ser varför så få Israeler det är som skadas eller dödas i strider mellan exempelvis Israel och Hamas alternativt Hizbollah.

- När det kommer till de så kallade ”bosättningarna” hittar jag ett par verser i Jesaja som säger både en och två saker om dessa. Inte bara om bostäder utan också om företagande i landet Israel.

- Kapitel 65 vers 21-22: De skall bygga hus och få bo i dem, plantera vingårdar och få äta dess frukt. När de bygger hus, skall andra inte bo i dem, när de planterar något, skall andra inte äta av det.

- Det sista ordet i Jesaja återfinns i kapitel 66 vers 8: Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en dag, och ett folk födas på en enda gång … ? 

1947-november-29 röstar FN:s Generalförsamling för bildandet av Israel (och om araberna hade sagt ja istället för nej också en arabisk/palestinsk stat). I maj månad 1948 utropas staten Israel.

- Sakarja kapitel 12 vers 2-3: Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla folk skall församla sig mot henne.

Här beskrivs varför Jerusalem är en så stor sak för Palestinier och världens politiker. Man gör felaktigt anspråk på henne och det kommer att gå illa för den eller dem som gör detta. Så har Gud bestämt och förutsagt. Därför ser jag Jerusalem som judarnas och Israel EVIGA och ODELADE stad. Jag vill inte vara mot Gud utan med honom!

- Även i Psaltaren kapitel 122 vers 6 talar Gud genom Psalmisten hur det skall gå för den som välsignar (är för) alternativt förbannar (är mot) Jerusalem som judarnas och Israels EGNA ODELADE huvudstad: Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar