söndag 2 december 2012

Analys

Tidningen Times of Israel har publicerat en artikel i vilken olika politiker och statstjänstemän analyserar varför det var fler än USA och Canada samt varför dessa röstade Nej till en Palestinsk uppgradering i FN den 22 nov 2012.

Länken till hela artikeln hittar ni här.

Min egen inställning (politiskt) är att även Sverige borde ha röstat Nej, eller för att behålla hedern lagt ner vår röst (blankröst). Detta utifrån det faktum att Fredsprocessen mellan Israel och Palestinierna har "gått i stå". För detta lägger jag i första hand skulden på Abbas (Abu Mazen). Hade man valt att återigen sagt Nej till uppgraderingen så hade det gått att använda för att framkalla förhandlingar mellan parterna. Nu försvann det incitamentet.

Utifrån min tro ser jag det (delvis) som följer. Sverige borde ha röstat Nej eftersom vi då hade röstat i enlighet med de Bibliska profetiorna. Nu röstade vi MOT dessa och tyvärr tar Sverige ytterligare ett steg över gränsen av vad Gud accepterar. Guds ord och löften är klar. Välsigna Israel och du blir själv välsignad. Stå upp FÖR Israel och Gud står upp för dig/mig. Guds ord säger också att i den yttersta tiden innan Jesus kommer åter i sin konungsliga Messiasroll och djävulen skall dömas så kommer länder, stater, nationer, folk och folkslag att resa sig mot detta.

Jag tror att det blir/är allt viktigare att du som är kristen och tror på Jesus ställer dig på Israel och det judiska folkets sida i den tid som ligger framför. Det kommer att bli tufft, ja. MEN Guds välsignelser i ditt och mitt liv kommer att uppväga svårigheterna med god marginal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar