måndag 13 november 2017

Åter lite länkar

Längesedan jag skrev eller länkade något på sidan. Skall se om jag kan återuppta den traditionen...

Dan Johansson läser Nyheter från Israel som nu sänds via Kanal10

I ett samarrangemang med KKL och Kanal10 "I Ben Gurions Fotspår del 1".

"I Ben Gurions fotspår del 2".

I kanalen Lifely sänds några samtal mellan Lars Adaktusson och Anders Sjöberg, ICEJ.

Dåtid.

Nutid.

Framtid.

De tre senaste länkarna fokuserar på Jerusalem sett ur ett kristet teologiskt synsätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar