fredag 17 april 2015

2015.04.17 Fokus Israel +

Eddie Chumney sammanställer och läser sina nyheter på engelska. Fokus på hans nyheter ligger på det Internationella kärnkrafts/kärnvapenavtalet med Iran.

Dan Johansson sammanställer och läser sina nyheter på svenska.
Nedan följer en liten sammanställning av hans nyheter:

- Påsk och Pesach sammanföll delvis. 17:e Nisan och vad som skett den dagen historiskt sett samt en anekdot om uttrycket "fy sjutton".

- Antisemitiskt angrepp i Köpenhamn, Danmark.

- Palestinsk Polis tjänstgör i delar av Jerusalem, Israel.

- Patentregistreringar.

- Israelisk hjälp till vattenförsörjning till ö-rike.

- Fördubbling av antalet palestinier anställda hos Israeliska arbetsgivare under de senaste åren.

- Israeler varnas att besöka ett 40-tal länder av säkerhetsskäl.

Fokus Israel sänds också via Himlen TV7.

Israel Now News 175. Bland annat innehåller det en intervju med judiska organisationer som förklarar kristnas beroende av (förhållande till) det judiska folket och judisk religiös trosutövning.

Bönerapport med Lars Enarson.

- Obama och hans inställning/förhållande till Israel. Jämförelse med Haman i Ester kapitel 6 vers 13.

- Kärnvapenavtal med Iran och deras vilja att utplåna Israel.

- Ordspråksboken kapitel 26 vers 24.

- Regeringsförhandlingarna i Israel.

Undervisning om "GUDS SEKUNDVISARE" av Lars Enarson.

Israel är Timvisaren. Jerusalem är Minutvisaren. Tempelplatsen/Templet är Sekundvisaren.

Vart kommer Jesus (Messias) att komma tillbaka (geografiskt) till?

Templet/Tempelplatsen.

Psalm 102 vers 14 och framåt om Herrens tid.

Psalm 125.

Malaki kapitel 3 och vers 1.

Psalm 132 vers 13 och framåt.

Psalm 132 vers 1 och framåt.

Lisa Abramowicz om MEDIAS OBALANS i Världen Idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar