måndag 10 mars 2014

Påminnelse

Under en tid har jag funderat över ett visst ämne av undervisning som gick ut ifrån Livets Ords talarstol. Det predikades så vitt undertecknad känner till under de första tio, femton åren i Livets Ords historia. Den har i och med att grundaren, Ulf Ekman själv lämnar sitt skötebarn för att konvertera till Katolicismen aktualiserats.

"Guds Generaler".

Det var så ämnet kallades.

Det behandla stora gudsmän och kvinnor och deras öde. Vissa hittar vi i Bibeln. Andra hittar vi under de senaste århundradenas kristna historia.

Jag tänker inte varken döma eller frikänna Ulf och Birgitta Ekman i deras beslut eftersom det är så många andra som gör det, både kristna och andra. Men jag vill bara ge luft åt essensen i den undervisning som handlade om "Guds Generaler". Den dubbla utgången.

Genomgående fanns det två sätt som dessa "tjänster" avslutade sin gärning på.

Det ena sättet var att man gick "från härlighet till härlighet" för att avsluta sin tid på jorden med högburet huvud, ärad av både Gud och människor.

Det andra sättet var att man gick "från härlighet till härlighet" för att i nästa ögonblick falla både högt och hårt. det brukar heta "och dess fall var stort".

I slutändan är det Gud som kommer att döma mig, dig och paret Ekman. Får vi inte svaret här i detta livet så kommer vi att få det av Gud själv i livet efter detta.

Återstår också att se hur många från Livets Ord det blir/är som kommer att följa Ekmans exempel?

Gud Välsigne Dig, Gideon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar