söndag 25 augusti 2013

Lite tankar utifrån Psalm 50

Sitter och läser i Psalm 50 om hur Gud en dag skall döma alla människor på jorden för vad de (vi, du och jag) har gjort och gör i och med våra liv.

Och jag ser att Gud är både sträng, rättvis och god. Eller skall jag vända på ordningen kanske? Gud är god, rättvis och sträng.

En anledning till att jag fastnat för denna Psalm är den just nu heta debatten i kristen media och bloggvärld. Vad händer i svensk frikyrklighet (främst inom Pingströrelsen) när det gäller synen och förhållandet till sexualitet och sexuella förhållande av olika slag.

Här i Psalmen säger Gud genom författaren/psalmisten att Gud kommer att straffa äktenskapsbrytare, tjuvar osv. Gud säger att han inte accepterar sexuell synd, förtal, lögn, stöld osv. Och han kommer att straffa människor för detta.

Men nu till det hoppfulla. Gud är som jag skriver i inledningen med stränghet och rättvisa. På ett annat ställe i Bibeln läser vi att ”Gud inte dömer som människor dömer (vi dömer som vi ser och hör med våra fysiska sinnen), Han dömer efter vad som finns i hjärtat”. Vi kan läsa i psalmen att ”den som ger akt på vägen (vad som är rätt och fel utifrån Guds Ord) skall få se Guds frälsning”. Han eller hon skall OM man väljer att omvända sig från synden som man lever ut i sin vardag få förlåtelse och upprättelse.

Bland annat skall man när och om man OMVÄNDER sig och lever i linje med Guds planer för människan exempelvis inom det sexuella området bli upprättad och blir i förlängningen välsignad av Gud. Vad är då Bibelns lära (Guds vilja, plan) om sexuella förhållande?

Heterosexuella förhållanden inom äktenskapets ramar.

Utlevd homosexualitet är lika illa i Guds ögon som att leva i samboförhållande och eller tillfälliga sexuella förbindelser för en heterosexuell person. Ingen skillnad. Båda alternativen är inte förenligt med Guds bästa för människan.

Jesus säger själv att ”i den yttersta tiden skall människor leva efter sina egna regler, i själviskhet, kärlekslöshet, lusta osv”. Genom att helt enkelt se mig runt och ta en titt på hur människor lever idag i sin vardag säger mig att JESUS KOMMER SNART.

Jag har tyvärr förstått att det idag i Sverige finns pastorer, präster och andra predikanter som inte längre tror på ”himmel och helvete”, inte heller tror på det som brukar kallas för ”uppryckandet”, inte tror att Jesus skall komma tillbaka i sin fulla Messiasgestalt (person/personlighet).

Jag tror att Jesus snart kommer som Messias och vill därför med alla mina fel och brister försöka att leva ett helgat och Gudfruktigt liv.


Hur vill du leva ditt liv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar