lördag 20 juli 2013

Israel i Bibeln 3

Jag fortsätter här min serie av enklare Bibelstudier där jag fokuserar på Israels plats och betydelse i Bibeln. Betydelse, med den innebörden att Gud själv lägger stor vikt vid Israel. Både när det gäller folket (Am Israel), judarna och landet (Eretz Israel). Och som jag betonat i de två tidigare inläggen så ligger fokus på de uppenbara och väl synliga ställen i Bibeln där Gud talar till och om Israel. Det finns andra som detaljstuderat Bibeln i detta ämne under flera årtionden. Jag tänker bland annat på Reichmann, Duveskog och Johansson bara för att nämna några (ett flertal andra länkar återfinns i mina länkregister till höger om denna text).

Idag har jag fastnat lite för tre olika ställen i Första Moseboken. Och jag utvecklar mina tankar något i samband kring deras innebörd.

I kapitel 28, verserna 3 och 4 samt verserna 13 till 15. I kapitel 35, vers 12.

Gud den Allsmäktige skall välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig, så att du blir många folk. Han skall ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande, så att du får inta det land som Gud har gett åt Abraham, det land där du nu bor som främling.

I de första två verserna upprepar Isak det löfte som Gud gett först till hans egen far, Abraham och som sedan Gud lovat Isak. Observera att Isak upprepar vad Gud har sagt och lovat.  Det skulle komma att ta mer än 400 år innan det löftet gick i uppfyllelse. Jakob var fortfarande ogift och hade inga barn. Dessutom var det flera år innan han skulle komma att byta namn till Israel. Men löftet från Gud visade sig innehålla livskraft efter drygt 400 år trots att det mänskligt sett såg ut som om det aldrig skulle bli något av det. Man hade framför sig århundraden av slavarbete i Egypten och en ökenvandring på 40 år innan Josua en dag sätter sin fot i Jordanfloden för att påbörja intagandet av Kanaans land, det som senare byter namn och kallas (än idag) för Israel.

Överför vi detta i modern tid så ser vi paralleller med dagens Israel. 1947 i november så upprepar FN:s Generalförsamling Guds löfte till Abraham om ett land till (för, åt) hans arvingar, judarna. 1948 så attackeras den endast några timmar gamla staten (nationen) av sina arabiska grannländer och man tvingas bokstavligt talat att inta landet en gång till. Historien upprepar sig alltså.

Jag citerar bara en mening av verserna 13 till 15: Och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade.

Jag är övertygad om att det primärt handlar om Jesus och det som sker i och genom korsfästelsen, hans död och hans uppståndelse från de döda. Men sekundärt, sekundärt. Läs nyheterna idag. Följ den medicinska forskningen och utvecklingen. Hur många av världens ledande elektronikföretag väljer inte att satsa miljarder dollar i anläggningar i Israel, eftersom man vet att det lönar sig. Jag blev uppringd av en kollega för några dagar sedan som ville tipsa mig om en alldeles fantastisk ”app” till Iphonen som heter WAZE. Han var så imponerad av denna ”app” och det fanns ingen hejd på hur nyttig den var och är i trafiken. Vad händer inom vattenreningstekniken, avsaltningstekniken, solenergi etc. etc.

Ser du det jag ser? Israel både som folk och som nation är en välsignelse till och för både folk, folkslag och nationer (stater).

Är det en slump, en tillfällighet att judar (och Israeler) är överrepresenterade (i förhållande till hur stor/liten andel de motsvarar jordens totala befolkning) som mottagare av diverse Nobelpris? Nej, det är Guds löfte som går i uppfyllelse. Israel och judarna skall bli, är och kommer att fortsätta att vara en välsignelse till och för alla folk på jorden.

Jag avslutar med de sista Bibelstället: Det land som jag har givit åt Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande skall jag ge detta land.

Jag har pekat på detta tidigare och kommer med all säkerhet att fortsätta göra det. Det är Gud som ger landet (Israel) till Abrahams, Isaks och Jakobs arvingar. Till det folk vi idag känner under namnet judar, judarna.

Det hjälper inte att Palestinierna ställer krav i FN eller på EU och USA om att få landet. Gud har gett det till judarna för evig tid som det står på många platser i Bibeln.

Då hjälper det inte heller att EU inte vill erkänna Israels rätt till det som idag kallas bosättningar eller Västbanken. Kraven på Jerusalems delning harmoniserar inte med Guds löften till judarna, till Israel. Ropen och kraven om att bojkotta Israel hörs överallt idag, men är det i enlighet eller motsats till vad Guds ord, Bibeln lovar (säger)? 

Vem kommer att tvingas ge sig? Gud är evig. Han har längre tid på sig än vad President Obama har kvar av sin mandatperiod i Vita Huset. Jag är inte orolig. Gud har visat genom historien att hans vilja alltid fullbordas. Och det kommer den med all sannolikhet att göra den här gången också.

Gud Välsigne Dig.

Gud Välsigne Israel.


Hälsningar, Gideon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar